Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.

7. maj 2024
Slovenščina 

9. maj 2024
Matematika

13. maj 2024
6.r – Angleščina

9. r – Zgodovina

VPOGLED ZA STARŠE:

  • 4. junij 2024 za 9. razred
  • 11. junij 2024 za 6. razred

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA v 3. razredu

OŠ Otočec v šolskem letu 2023/2024 ne bo sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu.

Related Images:

(Skupno 3.234 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost