Svetovalna služba

»Vsak učenec se zmore učiti, vendar ne na isti ali enak način« G. Evans
 

Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Svetovalna služba je staršem v pomoč pri premagovanju težav, ki se lahko pojavijo v času obiskovanja osnovne šole. Težavam prisluhne in skupaj z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in če je potrebno, tudi z zunanjimi institucijami poskuša najti rešitev ali poiskati pomoč kje drugje.

Pisarna šolske svetovalne službe se nahaja nasproti 1. razreda.

ZA UČENCEZA STARŠE
SVETOVALNE DELAVKE NA ŠOLI
NADARJENI UČENCI
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

  • medsebojni odnosi in reševanje konfliktov
  • delovne navade, strategije učenja
  • prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja
  • osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog
  • spolna vzgoja
  • strpnost in sprejemanje drugačnosti
  • sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole

Starši se boste s svetovalno delavko srečali na vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih problematik (šolska prehrana, šola v naravi itd.), na raznih roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Učenci pa pri urah individualne učne pomoči, pri izvajanju koncepta nadarjenih učencev, pri razrednih urah, na dnevih dejavnostih itd.

Starši lahko pridete na pogovor k svetovalni delavki prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi po telefonu 07/30 999 19.

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
VPIS V SREDNJO ŠOLO

VPIS V SREDNJO ŠOLO-POWERPOINT PREDSTAVITEV

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

POMEMBNI DATUMI

– virtualni Informativni dnevi: petek, 11.2.2022 ob 9. in 15. uri ter v soboto, 12.2.2022 ob 9. uri

-Prijavo za vpis v srednjo šolo bomo izpolnjevali v šoli v torek, 8.3.2022

*izjema: športna gimnazija – posredovanje dokumentacije do 2.3.2022

– Prijave morajo biti poslane na srednje šole do 4.4.2022.

– objava številčnega stanja na zgornji spletni strani – 8.4.2022

– prenos prijave možen od 8. do 25.4.2022

– omejitev vpisa objavljena – 24.5.2022

– vpis v srednji šoli – po valeti

(Skupno 2.695 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost