SVETOVALNA SLUŽBA

 

»Vsak učenec se zmore učiti, vendar ne na isti ali enak način« G. Evans

 

Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Svetovalna služba je staršem v pomoč pri premagovanju težav, ki se lahko pojavijo v času obiskovanja osnovne šole. Težavam prisluhne in skupaj z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in če je potrebno, tudi z zunanjimi institucijami poskuša najti rešitev ali poiskati pomoč kje drugje.

Pisarna šolske svetovalne službe se nahaja nasproti 1. razreda.

ZA STARŠE

»Za vsakim otrokom, ki verjame vase, stojijo starši, ki so verjeli prvi.« (Matthew Jacobson)

Dragi starši,

vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih ali drugih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo, ki jo sestavljamo štiri svetovalne delavke, vsaka s svojim specifičnim področjem dela. To smo: Melita Bevc novak, pedagoginja, Zala Jezerčić, socialna pedagoginja, Manca Tori, specialna pedagoginja in Katja Kek, socialna delavka.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

 • učencem s posebnimi potrebami
 • zagotavljanju varnega socialnega okolja
 • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
 • posvetovanju o vzgoji
 • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini
 • svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti
 • vodenju postopka vpisa v srednje šole
 • nadarjenim učencem itd.

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni, s tem ste vzgled svojim šolarjem. Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, spodbudo in pomoč pri vzgoji. Starši lahko predlagate spremembe, se obrnete po nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme. V kolikor je potrebno, šolska svetovalna služba v soglasju z vami, sodeluje tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci.

Več informacij in naše kontakte lahko najdete pod zavihkom svetovalne delavke na šoli.

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

tim šolske svetovalne službe

ZA UČENCE

Dragi učenec/ka,
tvoj vsakdan je sestavljen iz mnogih trenutkov. Včasih se zgodi, da potrebuješ kak nasvet.

Na šolsko svetovalno službo se lahko obrneš:
Kadar npr. ugotoviš, da ti učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene:

 • poskušamo ugotoviti vzroke težav;
 • se pogovorimo o boljših učnih metodah;
 • naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih;
 • se sestanemo skupaj z učiteljem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.

Ko iščeš informacije o poklicih, ko te zanima, katera srednja šola bi bila primernejša:

 • kakšen uspeh moraš imeti, če želiš na določeno šolo;
 • kaj boš znal/a, ko boš imel/a določen poklic;
 • kako se boš vpisal/a v srednjo šolo;
 • skupaj bova pregledala šole oziroma poklice, ki te zanimajo;

Ko te kaj na šoli moti in bi rad/a nekaj spremenila/a.

Ko ne veš za kateri izbirni predmet bi se odločil/a.

Kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu s katerim od sošolcev iz drugih razredov:

 • se pogovorimo z vsemi vpletenimi učenci;
 • v razgovor po potrebi vključimo tudi starše.

Kadar si prekršil pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa lahko pogovoriš tudi s svetovalno delavko, ki se bo pogovorila s tabo o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.

V skupnem pogovoru bova skušala poiskati poti iz tvojih skrbi!

VPIS V SREDNJO ŠOLO

VPIS V SREDNJO ŠOLO – POWERPOINT PREDSTAVITEV

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

POMEMBNI DATUMI

 • Informativni dnevi: petek, 16. 2. 2024 in sobota, 17. 2. 2024
 • *Preizkusi posebnih nadarjenosti in uveljavljanje posebnih pogojev (velja za športne oddelke in umetniške smeri)
  • prijava: do 4. 3. 2024, 
  • opravljanje preizkusov in ugotavljanje pogojev: med 8. in 20. 3. 2024
  • posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih: do 28. 3. 2024
 • Prijave morajo biti poslane na srednje šole do 2. 4. 2024
 • Objava številčnega stanja na spletni strani MVI – 8. 4. 2024 do 16. ure
 • Prenos prijave možen do 23. 4. 2024 do 15. ure
 • Omejitev vpisa bo objavljena do 29. 5. 2024
 • Vpis v srednji šoli – med 17. in 21. 6. 2024 (po valeti).
SVETOVALNE DELAVKE NA ŠOLI
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

 • medsebojni odnosi in reševanje konfliktov
 • delovne navade, strategije učenja
 • prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja
 • osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog
 • spolna vzgoja
 • strpnost in sprejemanje drugačnosti
 • sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole

Starši se boste s svetovalno delavko srečali na vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih problematik (šolska prehrana, šola v naravi itd.), na raznih roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Učenci pa pri urah individualne učne pomoči, pri izvajanju koncepta nadarjenih učencev, pri razrednih urah, na dnevih dejavnostih itd.

Starši lahko pridete na pogovor k svetovalni delavki prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi po telefonu 07/30 999 19.

 

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV
NADARJENI UČENCI
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Related Images:

(Skupno 3.396 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost