Zaključek projekta Pešbus

V sredo, 19. oktobra 2022, je potekal zaključek projekta Pešbus, kjer so sodelovali tudi učenci in strokovni delavci OŠ Otočec. Župan Gregor Macedoni je sodelujočim šolam predal vozičke za šolske torbe. 

Projekt za spodbujanje pešačenja v šolo Pešbus, ki je v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekalo na šoli od 16. do 29. septembra 2022, je uspešno koordiniral Jakob Salmič. 

Mateja Rožman, ravnateljica

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo na OŠ Otočec pridružili projektu Tednom vseživljenjskega učenja, ki ga vodi Andragoški center Slovenije. Projekt je namenjen širjenju in ozaveščanju pomena učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. V projekt je vključenih veliko različnih ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi izven nje, ki ponujajo različne dejavnosti za uresničevanje slogana Slovenija, učeča se dežela. Na šoli bomo tako za učence in učitelje pripravili sklop delavnic izven rednega pouka, zaključili pa z razstavo vseh izobraževalnih dejavnosti na šoli na dan parade učenja, 25. maja.

Podaljšanje naziva Kulturna šola do leta 2023

V šolskem letu 2021/2022 nam poteče naziv Kulturna šola. Do maja 2022 bi morali oddati vlogo za podaljšanje naziva Kulturna šola, vendar so se zaradi znanih omejitev pri izvajanju kulturnih programov v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na JSKD (ob podpori Zavoda RS za šolstvo ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) odločili, da v letošnjem letu 2022 pripravijo celovito prenovo projekta Kulturna šola, da bo še bolj prijazen do vseh sodelujočih in bo aktivno spodbujal kulturno umetnostno vzgojo v dobro vseh.

Šolam, ki jim v letu 2022 poteče naziv Kulturna šola, se poziv podaljša do prihodnjega leta, to je do leta 2023.

Koordinatorica kulturnih dejavnosti: Hermina Videnič

Na obisku v knjižnici Mirana Jarca

V sklopu projekta Rastem s knjigo so učenci 7. a in 7. b razreda v četrtek, 4. novembra 2021, obiskali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu in prisostvovali uri knjižnične vzgoje. Seznanili so se z oddelki knjižnice, prijazna knjižničarka pa jih je s predstavitvijo mladinske literature navdušila za branje. V dar so prejeli knjigo Jaz sem Andrej pisatelja Vinka Möderndorferja.

Knjižničarka Hermina Videnič

#športajmoinberimo

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto letos prvič sodeluje v projektu #športajmoinberimo, ki je ena od aktivnosti za uresničevanje Nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo, Olimpijskim komitejem Slovenije in izbranimi splošnimi knjižnicami. Ciljna skupina so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu oz. dijaki s statusom športnika. Glavni namen projekta je vplivati na odnos do branja mladih športnikov ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju. Letos se bo program #športajmoinberimo odvijal na petih lokacijah, in sicer v Kopru, Mariboru, Kranju, Murski Soboti in Novem mestu.

Tudi štirje učenci iz 9. razreda bodo imeli priložnost, da se bodo 30. septembra v atriju novomeške knjižnice srečali z vrhunskimi športniki in športnicami iz lokalnega okolja.

Knjižničarka: Hermina Videnič

Dostopnost