PODALJŠANJE NAZIVA KULTURNA ŠOLA

Zelo veseli smo, da smo se v zadnjih petih letih spet izkazali na kulturnem področju, saj nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti do konca šol. leta 2025/26 podaljšal naziv Kulturna šola.

Naziv je za našo šolo veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na mnogih področjih kulturnega udejstvovanja.

Koordinatorica kulturno-umetnostne dejavnosti na šoli je od 1. 9. 2023 Polona Umek Repovž.

Zaključek projekta Pešbus

V sredo, 19. oktobra 2022, je potekal zaključek projekta Pešbus, kjer so sodelovali tudi učenci in strokovni delavci OŠ Otočec. Župan Gregor Macedoni je sodelujočim šolam predal vozičke za šolske torbe. 

Projekt za spodbujanje pešačenja v šolo Pešbus, ki je v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekalo na šoli od 16. do 29. septembra 2022, je uspešno koordiniral Jakob Salmič. 

Mateja Rožman, ravnateljica

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo na OŠ Otočec pridružili projektu Tednom vseživljenjskega učenja, ki ga vodi Andragoški center Slovenije. Projekt je namenjen širjenju in ozaveščanju pomena učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. V projekt je vključenih veliko različnih ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi izven nje, ki ponujajo različne dejavnosti za uresničevanje slogana Slovenija, učeča se dežela. Na šoli bomo tako za učence in učitelje pripravili sklop delavnic izven rednega pouka, zaključili pa z razstavo vseh izobraževalnih dejavnosti na šoli na dan parade učenja, 25. maja.

Podaljšanje naziva Kulturna šola do leta 2023

V šolskem letu 2021/2022 nam poteče naziv Kulturna šola. Do maja 2022 bi morali oddati vlogo za podaljšanje naziva Kulturna šola, vendar so se zaradi znanih omejitev pri izvajanju kulturnih programov v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na JSKD (ob podpori Zavoda RS za šolstvo ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) odločili, da v letošnjem letu 2022 pripravijo celovito prenovo projekta Kulturna šola, da bo še bolj prijazen do vseh sodelujočih in bo aktivno spodbujal kulturno umetnostno vzgojo v dobro vseh.

Šolam, ki jim v letu 2022 poteče naziv Kulturna šola, se poziv podaljša do prihodnjega leta, to je do leta 2023.

Koordinatorica kulturnih dejavnosti: Hermina Videnič

Na obisku v knjižnici Mirana Jarca

V sklopu projekta Rastem s knjigo so učenci 7. a in 7. b razreda v četrtek, 4. novembra 2021, obiskali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu in prisostvovali uri knjižnične vzgoje. Seznanili so se z oddelki knjižnice, prijazna knjižničarka pa jih je s predstavitvijo mladinske literature navdušila za branje. V dar so prejeli knjigo Jaz sem Andrej pisatelja Vinka Möderndorferja.

Knjižničarka Hermina Videnič

Dostopnost