PRVOŠOLSKI PEVSKI ZBOR NASTOPIL NA REVIJI GUGAJO SE PESMICE

Prvošolski pevski zbor OŠ Otočec pod vodstvom Ditke Zupančič je uspešno nastopil na območni reviji predšolskih in otroških pevskih zborov GUGAJO SE PESMICE. Ob klavirski spremljavi Vesne Resnik je izvedel program:

  • prir. Franco E. Páez: BIBA LEZE (ljudska)
  • Janez Bitenc: POTOČEK (Janez Bitenc)
  • Vlasta Lokar Lavrenčič: ZAJČEK UČENJAK (Danilo Gorinšek)

PRIZNANJE

Čestitamo za uspešen nastop!

Mateja Rožman, ravnateljica

Related Images:

NAŠE UČENKE LIKOVNO USTVARJALE V OŠ STOPIČE

V petek, 26. 1. 2024, so se učenke Hana Pucelj (6.a), Leja Strgar (7.b) in Ajda Plankar (9.b) ter mentorica udeležile 11. likovne ustvarjalnice Bajke in povesti o Gorjancih v OŠ Stopiče. Udeleženci dolenjskih in belokranjske osnovne šole so na delavnici likovno poustvarjali besedilo povesti Gluha loza pisatelja Janeza Trdine. V uvodnem delu jih je z dobrodošlico nagovoril ravnatelj šole, gimnastična skupina OŠ Stopiče pa se je predstavila s koreografijo, vezano na obravnavano povest. Glavna mentorica je podala navodilo za delo in ustvarjalci so se lotili dela. Nastala so raznolika dela v kombinirani tehniki lepljenke in slikanja. Za učence je bilo ustvarjanje v drugem okolju v družbi vrstnikov zanimiva in dragocena izkušnja.

Odprtje razstave ustvarjenih del bo v glavni avli OŠ Stopiče 7. februarja 2024.

Andreja Novak Gabrič, mentorica

Related Images:

PODALJŠANJE NAZIVA KULTURNA ŠOLA

Zelo veseli smo, da smo se v zadnjih petih letih spet izkazali na kulturnem področju, saj nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti do konca šol. leta 2025/26 podaljšal naziv Kulturna šola.

Naziv je za našo šolo veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na mnogih področjih kulturnega udejstvovanja.

Koordinatorica kulturno-umetnostne dejavnosti na šoli je od 1. 9. 2023 Polona Umek Repovž.

Related Images:

Podaljšanje naziva Kulturna šola do leta 2023

V šolskem letu 2021/2022 nam poteče naziv Kulturna šola. Do maja 2022 bi morali oddati vlogo za podaljšanje naziva Kulturna šola, vendar so se zaradi znanih omejitev pri izvajanju kulturnih programov v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na JSKD (ob podpori Zavoda RS za šolstvo ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) odločili, da v letošnjem letu 2022 pripravijo celovito prenovo projekta Kulturna šola, da bo še bolj prijazen do vseh sodelujočih in bo aktivno spodbujal kulturno umetnostno vzgojo v dobro vseh.

Šolam, ki jim v letu 2022 poteče naziv Kulturna šola, se poziv podaljša do prihodnjega leta, to je do leta 2023.

Koordinatorica kulturnih dejavnosti: Hermina Videnič

Related Images:

Dostopnost